5 Syytä hankkia räätälöity sivusto

Räätälöidyt verkkosivut rakennetaan alusta asti tarpeitesi mukaan. Näin lopputuloksesta tulee juuri sellainen kuin halutaan. Mitä muita syitä on räätälöidyn ratkaisun hankinnalle?

1. Sopivuus tarpeisiin

Vaihtoehtoisia tapoja räätälöinnille on käyttää valmiita WordPress-teemoja tai rakentaa sivustonsa itse jollakin kotisivukoneella. Valmiiden ratkaisujen pohjimmainen ongelma on, että niitä ei ole suunniteltu kenenkään tarpeisiin. Käyttämällä niitä joudutaan aina tekemään kompromisseja alkuperäisestä ajatuksesta ja päädytään tilanteeseen, jossa käytettävissä on paljon toimintoja, joita ei tarvita sekä toisaalta puuttuu tärkeitä toimintoja, joita tarvitaan. Räätälöidyt sivut sisältävät juuri ne toiminnot, joita tarvitaan, jolloin käyttö on selkeää ja loogista.

Miksi ei vain muokkaisi valmista WordPress-teemaa? Valmiin teeman rakennuksessa on tehty jo pohjimmiltaan sellaisia suunnitteluratkaisuja, jotka eivät palvele haluttua lopputulosta ja pohjarakenteiden muuttaminen on helposti suuri ja aikaa vievä projekti, joka ei välttämättä silti vie haluttuun lopputulokseen. Kiiltävät mainoskuvat johtavat helposti harhaan.

2. Omien resurssien säästäminen

Verkkosivujen rakennus ja toiminta ovat muuttuneet suuresti viime vuosina eikä pelkkä verkkosivujen olemassaolo tuo enää kilpailuetua. Haluttuun ja kompromissittomaan lopputulokseen pääseminen edellyttää aina koodiosaamista, jonka opettelu vie paljon aikaa eikä ole yrittäjälle järkevää. Kun ostaa ratkaisun ulkopuolelta, saa itselle tehdyn ratkaisun, jonka päivittäminen onnistuu helposti ilman koodiin kajoamista. Yrittäjän kannattaa miettiä kannattaako aikaansa käyttää verkkosivujen rakennuksen ja asioiden opiskelemisen sijaan esimerkiksi varsinaisen liiketoiminnan kehittämiseen tai vaikka rentoutumiseen.

3. Nykyaikaiset tekniikat ja responsiivisuus

Verkkossa on saatavilla monentasoisia ”kotisivukoneita”, joiden avulla sivunsa voi luoda graafisella editorilla valmiista palikoista. Näiden ratkaisujen ongelmana on lähes poikkeuksetta mobiililaitteiden huomiotta jättäminen, ruma ulkoasu ja tarpeettoman raskas koodi. Joillain pienyrityksillä on käytössään vielä staattiset sivustot, joissa sisältö on kirjoitettu suoraan koodin sekaan. Tällaiset sivut tuovat paljon turhaa manuaalista työtä ja sivuston päivittäminen on työlästä ja vaatii aina vähintään HTML/CSS -koodauksen opettelemista.

4. Sivusto on investointi

Verkkosivuston hankkiminen on yritykselle investointi, joka tuo lisää asiakkaita, on usein ensivaikutelma yrityksestä ja toimii kommunikoinnin välineenä yrityksen ja asiakkaan välillä. Huonosti toteutettu sivusto antaa helposti oletuksia huonosta ammattitaidosta ja laadusta. Verkkosivut ovat myös markkinoinnin muoto, josta saat monipuolista ja ajantasaista tietoa Google Analyticsin avulla mm. kävijämääristä ja käyntien kestosta. Näiden tietojen avulla sivustoa voi kehittää entisestään ja muutosten vaikutukset ovat mitattavissa.

5. Uusia ajatuksia ja vastauksia kysymyksiin

Räätälöity sivusto syntyy keskustelulla ja vuoropuhelulla yrittäjän ja ammattitaitoisen web-suunnittelijan välillä. Näin yhdistyy oma tietotaitoni verkkosivuista ja digitaalisesta mediasta sekä yrittäjän alakohtainen tieto ja tieto yrityksestä. Kotisivukoneita käyttävä on helposti yksin kysymystensä kanssa, mutta räätälöidyissä projekteissa voit kysyä mitä tahansa verkkosivuissa askarruttavaa osaavalta tekijältä.