Miksi yritysblogi osa 4 – mistä kirjoittaa?

Sarjan viimeisessä osassa autan ideoimaan aiheita blogikirjoituksiin. Käydään läpi erilaisia kirjoitustyyppejä ja miten niitä voidaan hyödyntää.

1 Kansanvalistus ja termien selitys

Yrityksesi erikoisalalla on paljon termejä ja prosesseja joita asiakkaasi ei ymmärrä. Asiantuntijana oma ala tuntuu tietysti itsestään selvältä vaikka samat asiat ovat asiakkaalle aivan vieraita. Kirjoittamalla artikkeleita näistä aiheista mahdollistaa näkyvyyden silloin kun potentiaalinen asiakas etsii tietoa esimerkiksi Googlesta. Kerroin aiemmassa kirjoituksessani esimerkin laskutusohjelmaa myyvästä Zervantista, jonka blogiin päädyin etsiessäni tietoa kirjanpidosta. Zervantin artikkelien perusteella päädyin hankkimaan ohjelman.

Kirjoitettavien artikkelien ei tarvitse olla laajimpia ja pisimpiä aiheesta kirjoitettuja. Tärkeintä on välittää tietoa selkeästi kohdeasiakkaalle. Asiakas ei voi ostaa esimerkiksi hienoa konsultointipalvelua jos hän ei ymmärrä mitä konsultointi on tai miten hän siitä hyötyy. Suomen kokoisessa kielialueessa on toisinaan helppoa saada näkyvyyttä tietoartikkeleilla varsinkin sellaisilla aloilla joilla harvemmin ylläpidetään blogeja.

Tietoa voi jakaa myös how-to-tyyppisillä oppailla, jotka kuvaavat tietyn toiminnan kulun vaihe vaiheelta. Esimerkiksi pyöräliike voi tehdä oppaan siitä miten rengas vaihdetaan.

2 Mitä tapahtuu?

Mitä alallasi on tapahtumassa? Miten se vaikuttaa asiakkaisiisi? Kirjoita asioista jotka ovat uusia alallasi tai tulevat muuttamaan alaasi. Jälleen kerran tämä auttaa yritystäsi löytymään hakukoneilla, tarjoaa laadukasta jaettavaa some-kanaviin ja pakottaa seuraamaan alan uutisia. Nopeus julkaisussa on tärkeää. Esimerkkejä:

  • Miten Googlen uusi algoritmi vaikuttaa sivustosi näkyvyyteen?
  • Miten hankit aikaa kestävät verkkosivut?

3 Yrityksen kuulumiset

Mitä yritys on puuhannut tai missä yritys on edustanut. Tämä sisältää tapahtumaraportit, henkilöstön esittelyn ja vuosiraportit. Kirjoitukset eivät välttämättä auta Googlen kautta löytymiseen (vaikka säännöllinen julkaisu vaikuttaa jo itsessään hakusijoituksiin) mutta artikkelit tarjoavat luontevaa sisältö some-kanaviin.

4 Hyvien juttujen jakaminen

Blogikirjoitus voi olla kokoelma hyviä artikkeleita tai muita resursseja, jotka joku muu on tehnyt. Kokoa esimerkiksi linkkilista parhaista artikkeleista koskien tiettyä aihealuetta. Linkkaa alkuperäiseen lähteeseen, jotta lukijalle on selvää kuka on luonut sisällön. Hyvien juttujen jakaminen voi sisältää kommentointia ja arvostelua sekä järjestyksien tekemistä. Esimerkkejä tällaisista kirjoituksista ovat:

  • 5 parasta appia ajanhallintaan
  • Arviossa kesän jäätelöuutuudet
  • Kirjasuositukset aloittavalle yrittäjälle

5 Oma kokemus

Kirjoituksissa voi olla persoonallinen ote. Omista kokemuksista ja epäonnistumisista kirjoitetuista teksteistä tulee helposti kiinnostavia ja somessa leviäviä. Kirjoitus vaatii rohkeutta ja itsekriittisyyttä. Tämäntyyppiset kirjoitukset voivat olla työläitä kun pohjamateriaalia ei ole samaan tyyliin kuin muissa artikkeleissa. Kokeilemalla voit myös huomata tämän artikkelityypin helpoimmaksi kirjoitettavaksi.

Erityyppisiä kirjoituksia voi olla luontevaa yhdistää. Esitettyjen kirjoitustyyppien ei ole tarkoitus rajata kirjoituksia kuulumaan yhteen tiettyyn tyyppiin. Tarkoitus on auttaa ideoimaan kirjoituksia. Sinun tehtäväsi on miettiä minkätyyppiset kirjoitukset sopisivat parhaiten blogiisi.

Yhteenveto

Blogisarjassa käytiin läpi perusteita ja vinkkejä yritysblogiin. Toivon että niistä oli hyötyä. Yritysblogi todettiin sopivaksi lähes alasta riippumatta, se nostaa kirjoittajansa asiantuntijaksi ja auttaa yritystä erottumaan sekä löytymään hakukoneilla.

Jos missasit joitain yritysblogisarjan kirjoituksia, tässä on lista kaikista osista: